Ai có thắc mắc về PT,BPT,HPT có thể bình luận dưới mình thảo luận nhé!!!!!.