Chuyên mục 5-5-5 hôm nay xin được phép bắt đầu
*5 bài về dạng phương trình ( gồm phương trình-bất phương trình-hệ phương trình)
*5 bài về OXY
*5 bài về BĐT ( cái này chắc là khó ăn, lấy mấy bài có đáp án sẵn đăng lên cho mn làm nếu không ra còn đưa đáp án cho mọi người xem )
Ai đồng ý thì điểm danh nha
___Thầy Quyền ráng giúp đỡ tụi em___