Mọi người hộ mình bài này với ạ
Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SD=3a/2. Hình chiếu vuông góc từ S xuống (ABCD) là trung điểm của AB. Tính d(A,(SBD))
Cảm ơn mọi người