các ac ơi cho e hỏi 3^50 + 1 có phải là tích của 2 số tự nhiên liên tiếp ko , vì sao