[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung] Đề đại học năm nay có thằng than câu lượng giác khó , không hiểu sao mà nó lên nổi 11