Bài 1:
Trích dẫn Gửi bởi caoominhh Xem bài viết
Giải phương trình: $x^{2}-6x-14=\sqrt{98-35x-6x^{2}}$
Bài 2:
Trích dẫn Gửi bởi Pho Rum Xem bài viết
Giải phương trình: $\sqrt[3]{24+x}+\sqrt{12-x}=(x-3)(24+x)(x+88)+6$
Bài 3:
Trích dẫn Gửi bởi levietbao Xem bài viết
Giải phương trình $\sqrt{3}{x^2-x^3} =\sqrt{2-x^3}$
Bài 4:
Trích dẫn Gửi bởi toiyeutoan Xem bài viết
Giải phương trình:
$(3x-1)\sqrt{3x-2}-4x^{3}+9x^{2}-7x=0$
Bài 5:
Trích dẫn Gửi bởi Nguyễn Văn Quốc Tuấn Xem bài viết
Giải phương trình $x(\sqrt {{x^3} + x} + \sqrt {4x - {x^3}} ) = 3\sqrt[4]{{6{x^4} - 18{x^2} + 27}}$
Bài 6:
Trích dẫn Gửi bởi Nguyễn Văn Quốc Tuấn Xem bài viết
Giải phương trình sau: $81\sqrt 3 x - 81 = 4\sqrt 3 {(4{x^3} + \sqrt 3 )^3}$
Bài 7:
Trích dẫn Gửi bởi Mr.Cloud Xem bài viết
Giải phương trình: $x^2-3x+5-2\left(x+\dfrac{1}{x}\right)\sqrt{x-1}=0$
Bài 8:
Trích dẫn Gửi bởi Nguyễn Văn Quốc Tuấn Xem bài viết
Giải phương trình $\frac{{{x^4} + 3{x^3} + 13{x^2} - 4x - 3}}{{\sqrt {2{x^4} - 2{x^3} + 7x + 15} }}{\rm{ = 2}}{{\rm{x}}^2} + x + 1{\rm{ }}$
- - - - - - cập nhật - - - - - -

MỌI NGƯỜI CÙNG SUY NGHĨ HƯỚNG GIẢI, CÙNG THẢO LUẬN NHÉ.