Mình hết ý tưởng về các dạng hệ rồi, xin mời các bạn ra tay để hệ PT có những sản phẩm mới .Tạo cho diễn đàn thêm phong phú về các dạng bài tập
Chúc mọi người vui khỏe trẻ, hạnh phúc và thành đạt
g...o...o...d.....bye