$\left( {\sqrt {5x + 4} + 2} \right) + 3\left( {\sqrt {x + 4} + 2} \right) + 2x - 9 = 0$