Trong mặt phẳng $Oxy$ cho đường tròn $(C)$ : $x^2+(y-1)^2=1$. Tìm tọa độ M thuộc đường thẳng d: $y-3=0$ sao cho các tiếp tuyến kẻ từ M đến (C) cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt A và B sao cho bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác MAB bẳng 4.