Thư mục trên Google Drive mới này gồm có :

- Tất cả các số tạp chí AMM từ năm 1894 (Số đầu tiên) đến năm 1997, 1999, 2004, 2005 . Đặc biệt các thư mục COMPLETE còn được chia ra Số ALL IN ONE (một số trọn cả năm) và Các số theo từng tháng (Các số theo tháng, một số tháng bị thiếu , lúc đó bạn chịu khó tìm bài trong Số ALL IN ONE)

Cách sử dụng :

- File PDF, Google Drive có thể đọc luôn
- File DJVU, chịu khó down về để đọc.

[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]