Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A(-1;1), đườn tròn (T) có phương trình $(x-3)^{2}+(y+2)^{2}=25$. Các điểm B, C thuộc (T), khác điểm A. Điểm I(1;1) là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Viết phương trình đường thẳng BC.
Đáp số: 4x + 3y - 13 = 0