[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]
HIhi đề này e nghĩ sai chỗ 2x^(2y). Mọi người xem giúp em với...Khó quá à.( k bik là 2x^2.y hay là 2x^2 thôi ta???)