Kỳ thi IMC 2014 diễn ra tại Blagoevgrad, Bulgaria từ 29/7 đến 4/8. Dưới đây là đề thi và đáp án, mọi người xem thử nhé.


[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]


Mình không dịch ra tiếng Việt được, các bạn xem tạm qua file gốc vậy.


Link dự phòng
Đề ngày 1
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]
Đáp án
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]
Đề ngày 2
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]
Đáp án
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]