Sau 4 năm thì hội nghị Toán học quốc tế IMC 2014 tổ chức tại Hàn Quốc đã công bố 4 nhà Toán học cho giải thưởng Fields danh giá.


Dưới đây là chân dung và công trình của họ.


1/ Artur Avila của Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada and CNRS.
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]


2/ Manjul Bhargava của Princeton University.
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]


3/ Martin Hairer của University of Warwick.
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]


4/ Maryam Mirzakhani của Stanford University.
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]


Năm nay, GS Maryam Mirzakhan là nhà Toán học nữ đầu tiên đạt giải Fields. Thông tin có tại trang sau:


[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]