Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, các cạnh bên đều bằng $a\sqrt{3}$.

a) Tính d(S,(ABCD)).

b) Gọi mp($\alpha$) qua A và vuông góc SC. Tìm thiết diện của mp($\alpha$) và hình chóp.

c) Tính diện tích thiết diện.

d) Tính Sin(AB,mp($\alpha$)).

XIn các bạn giải giùm mình câu d).