Năm nay Bộ giáo dục và đào tạo xây dựng website thi giải Toán trên máy tính cầm tay trên Internet nhằm đổi mới cách thi phù hợp với xu hướng ngày này. Không còn chia làm 4 khu vực tập trung và thi theo kiểu viết trên giấy nữa. Thay vào đó thi hoàn toàn trên Internet, mỗi tỉnh là một đơn vị thi. Cách thi này chấm điểm tự động nhằm tạo sự công bằng cho các em học sinh và tiết kiệm được rất nhiều chi phí tổ chức.

- Kết quả cuộc thi: [Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]

Trong quá trình thi có nhiều lỗi hệ thống xãy ra, BTC đã có những biện pháp dự phòng để khắc phục: Một số em bị lỗi được lập biên bản và thi viết trên giấy. Đây là hệ thống thi mới nên lỗi là khó tránh phải. Hy vọng năm sau Bộ giáo dục và đào tạo có những thay đổi phù hợp nhất!
Chúc mừng các em đã đạt giải trong kỳ thi Quốc gia này. Tôi tin cuộc thi giải Toán trên máy tính cầm tay năm sau có sự thay đổi vượt bậc, rèn luyện và tìm kiếm ra nhiều nhân tài cho đất nước Việt Nam.
Nguồn: [Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]