Cho $f(x)=ax^{2}+bx+c$ thỏa mãn $\left | c \right |>\left | a \right |+\left | b \right |$

Chứng minh f(x) vô nghiệm trong khoảng (-1;1)