Download [Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung] là một cuốn sách giải Toán trên máy tính hay nhất hiện nay. Được đánh giá cao về chất lượng.
- Download: [Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]
Cung cấp cho bạn nền tảng vững chắc về Toán học và ứng dụng sử dụng máy tính bỏ túi để giải. Trọng tâm của tài liệu có 22 bài chính, 12 bài phụ và 11 đề thi. 22 bài chính gồm:
- Bài 1: Giá trị biểu thức
- Bài 2: Tổng dãy hữu hạn
- Bài 3: Biểu diễn số thập phân
- Bài 4: Phân số và liên phân số
- Bài 5: Dãy số
- Bài 6: Phương trình và hệ phương trình
- Bài 7: Đa thức một biến
- Bài 8: Toán lãi suất
- Bài 9: Toán đố
- Bài 10: Toán thống kê
- Bài 11: Bất đẳng thức – max – min
- Bài 12: Đồng dư thức
- Bài 13: Tìm số theo điều kiện
- Bài 14: Phép chia trong số học
- Bài 15: Ước chung, bội chung
- Bài 16: Xử lý số cực lớn
- Bài 17: Chuyên đề số học khác
- Bài 18: Hàm số và đồ thị
- Bài 19: Giải tam giác
- Bài 20: Giải tứ giác
- Bài 21: Hình học khác
- Bài 22: Hình học không gian
Cuốn sách giải Toán trên máy tính bỏ túi cấp 2 hay nhất! Cấp 3 chỉ cần học thêm các dạng Toán cao cấp về tích phân, đạo hàm, số phức… Chúc các bạn học giải Toán bằng máy tính thật tốt!