Giải hệ phương trình:
$\left\{\begin{matrix} & x\left ( x-3 \right )^{3}=2+\sqrt{y^{3}+3y} & \\ & 3\sqrt{x-3}=\sqrt{y^{2}+8y}& \end{matrix}\right.$