cho x,y thỏa mãn $2x^{2}+5y^{2}+2xy= 1$
Tìm max, min của P=$\frac{x-y}{x+2y+2}$

ps: ai giúp e vs ak, đag cần gấp lắm mai e phải nộp bài r. em cảm ơn nhiều!!!!!!!!!!!!!