Cái này Thừa Tải về năm 2011 hôm nay dọn dẹp máy vô tình gặp lại nên chia sẽ cho các bạn có đáp án lại được viết bằng file Word dễ cho giáo viên biên soạn lại để dạy cho học sinh
Link em nó đây link trực tiếp nhé : [Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]
Không tải được vui lòng mail :tieuphuocthua@gmail.com mình sẽ gửi qua mail