$\left\{ \begin{array}{l}
{x^4} + 2\left( {{x^2} + x} \right)\left( {x + 2} \right) + {y^2} = 4\\
{y^2} - x + \sqrt {{x^2} + {y^2}} = 6
\end{array} \right.$
Help me với cả nhà ơi. Thaks mọi người nhiều nhiều