Cho tam giác $ABC$ . Đường tròn $(C)$ đường kính $BC$ . Từ $A$ kẻ hai tiếp tuyến $AM,AN$ với $(C)$. Gọi $H$ là trực tâm tam giác $ABC$. Chứng minh rằng: $M,N,H$ thẳng hàng.