Anh chị ơi có lời giải bài này em không hiểu lắm, anh chị giải thích giùm anh với

cho hình chóp s.abcd có đáy là hình bình hành. 1 mặt phẳng (p) bất kì không đi qua s, cắt các cạnh bên sa, sb, sc, sd lần lượt tại các điểm [TEX]A_{1}, B{1}, C_{1}, D_{1}[/TEX]. Dùng phương pháp vecto, chứng minh rằng
[TEX]\frac{SA}{SA_{1}} + \frac{SC}{SC_{1}} = \frac{SB}{SB_{1}} + \frac{SD}{SD_{1}}[/TEX]
lời giải bài này như sau:

vì ABCD là hình bình hành nên
[TEX]\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD}[/TEX]
hay
[TEX]\overrightarrow{SD} = \overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} - \overrightarrow{SB}[/TEX]
Đặt ,
[TEX]\overrightarrow{SA} = a\overrightarrow{SA_{1}}, \overrightarrow{SB} = b\overrightarrow{SB_{1}}[/TEX]
[TEX]\overrightarrow{SC} = c\overrightarrow{SC_{1}}, \overrightarrow{SD} = d\overrightarrow{SD_{1}}[/TEX]
(với a, b, c, d là các số lớn hơn 1).

Khi đó[TEX]\frac{SA}{SA_{_{1}}} + \frac{SC}{SC_{1}} = a + c[/TEX]
[TEX]\frac{SB}{SB_{1}} + \frac{SD}{SD_{1}} = b + d[/TEX]
và[TEX]\overrightarrow{SD_{1}} = \frac{1}{d}.\overrightarrow{SD} = \frac{1}{d}(\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} - \overrightarrow{SB})[/TEX]
[TEX]=\frac{1}{d}(a\overrightarrow{SA_{1}} + c\overrightarrow{SC_{1}} - b\overrightarrow{SB_{1}})[/TEX]
[TEX]= \frac{a}{d}\overrightarrow{SA_{1}} + \frac{c}{d}\overrightarrow{SC_{1}} - \frac{b}{d}\overrightarrow{SB_{1}}[/TEX]
mặt khác, các điểm [TEX]A_{1}, B{1}, C_{1}, D_{1}[/TEX] thuộc mặt phẳng, nên tư đó suy ra
[TEX]\frac{a}{d} + \frac{c}{d} - \frac{b}{d} = 1[/TEX], đến cái đoạn đẳng thức này em không hiểu, anh chị giải thích cho em với ạ, cảm ơn các anh chị trc