Thừa chia sẻ đến các bạn một số tài liệu tóa mình đã sưu tầm mấy năm gần đây, tài liệu nói chung tải từ nhiều nguồn,thư mục chứa rất rất nhiều nhiều tập tin mà mình cũng không có thời gian kiểm tra vì tải từ nhiều nguồn quá nếu có file nào không phải môn Toán cũng hy vọng các bạn đừng ném gạch đá

[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]