Giải hệ :
$(y+1)\sqrt{2x-y}-x^{2}+x+xy=0$
$x^{2}+y^{2}-2xy-3x+2=0$
Xin nhờ mọi người giúp