Cho hình hộp đứng ABCD.A'B'C'D' có đáy là hình thôi cạnh a và góc BAD=60. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của CD và B'C' biết rằng MN vuông góc BD'. TÍnh thể tích hình hộp và khoảng cách MN và BD' theo a