Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho tam giác ABC vuông cân tại A. Gọi M là trung điểm BC, G là trọng tâm tam giác ABM, D(7;-2) là điểm nằm trên MC sao cho GA=GD. Viết PTĐT AB biết PTĐT AG: 3x-y-13=0 và x_A nhò hơn 4