Bỏ 4 đồng xu 2 mặt giống nhau vào 6 đồng xu có 2 mặt sấp ngửa. Lấy 5 đồng xu trong 10 đồng xu ấy đem gieo. Xác suất gieo được ít nhất 1 đồng xu có mặt ngửa.