Giải phương trình: $(x+2)^{x}=x^{x+2}$ với mọi x>0