Một số bài toán tổ hợp
Tác giả: Nguyễn Tất Thu
Bài giảng Trường Đông Toán Học Miền Nam 2014
Bạn là khách nên chưa được phép xem hoặc tải tài liệu này
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]