Mong mọi người có thể giới thiệu thêm cho em biết một số cuốn sách hay (tiếng Anh) nói về ứng dụng thực tế của toán học trong đời sống, các ngành khác giống như cuốn "Stories about Maxima and Minima" nhé.