Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC với O(0:0) là trung điểm BC , phương trình đường phân giác trong tại B là x+2y - 5 = 0 , K(6;2) thuộc đường thẳng AC. Tìm tọa độ 3 điểm A,B ,C