Ở bài viết trước có thầy cô chia sẻ chương trình giả lập máy tính casio FX 570VN-Plus nhưng vẫn còn thiếu chức năng là ghi lại thao tác phím để hỗ trợ soạn giáo án. hôm nay tôi xin chia sẻ cho quý thầy cô và các bạn font chữ của phần mềm giả lập này để có thể sử dụng đầy đủ chức năng của phần mềm :
Khi chưa cài font thì chương trình sẽ khuyết đi chức năng key log (nó sẽ bị ẩn)
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]
Ta cài font ES03 (file đính kèm) vào máy
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]
Sau khi cài font chương trình sẽ mở khóa chương trình
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]

[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]
Copy vào giáo án
[Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]
Link tải font chữ [Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]