giúp mình bài này với
mai mình phải nộp rồi
Xét tính bị chặn của dãy số có dạng tổng quát
$a,u(n)=\frac{2n+3}{\sqrt{2n^{2}+1}}$
b,u(n)=$\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{2n+1}+\sqrt{2n-1}}$