Bài 5
Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x+2y-z=0$ và đường thẳng $(d): \dfrac{x-1}{-1}=\dfrac{y+1}{1}=\dfrac{z}{1}$. Tìm phương trình mặt phẳng $(Q)$ đối xứng với mặt phẳng $(P)$ qua đường thẳng $(d)$.