Cho hàm số liên tục \[f:R \to R\]
Tìm hàm thỏa mãn :
\[6f(8) - 5f(4x) + f(2x) = 60420x\]
[Giúp em với ạ ]