Bạn nào ôn Lý thì cùng vào xem bài giảng của thầy Nguyễn Hoàn Long bên THPT Mỹ Đức A, Hà Nội dạy trên Zuni ([Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]) nhé. Nội dung gồm các phần sau:

DAO ĐỘNG CƠ

SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM

DÒNG DIỆN XOAY CHIỀU

DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

TÍNH CHẤT SÓNG CỦA ÁNH SÁNG

LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Hi vọng sẽ giúp ích được cho mọi người