Dạo này có cái mô hình lớp học đảo ngược này đang bắt đầu nổi lên ở chỗ em, có thầy cô nào đã thử áp dung hình thức dạy học này chưa?

Mô hình flipped learning nói đơn giản là thay vì nghe giảng trên lớp và về nhà làm bài tập thì nay học sinh sẽ xem bài giảng (do giáo viên tải lên mạng) trước, rồi đến lớp làm bài tập. Về cơ bản thì việc này giúp học sinh làm được nhiều bài tập trên lớp hơn, hỏi-đáp với giáo viên nhiều hơn và hiệu quả hơn thay vì thụ động nghe giảng. Em thấy mô hình này trong tương lai sẽ còn tiếp tục được nhân rộng nữa. Với môn toán chúng ta thì em thấy áp dụng mô hình này sẽ càng hiệu quả hơn vì giáo viên có thể cho làm và giảng được nhiều dạng bài tập hơn so với cách bình thường.

Cách dạy này hiện nhận được feedback khá tốt ở trung tâm luyện thi ĐH Phúc Trí, lớp sinh do thầy Trần Ngô Định Công dạy và em cũng đang định áp dụng. Các thầy cô thảo luận và cho em ý kiến về tính hiệu quả của mô hình này với được không?

Mọi người có thể tìm hiểu thêm ở đây: [Bạn cần đăng nhập hoặc để xem nội dung]