Học Toán cùng BoxMath
Đăng ký
Tìm kiếm tùy chỉnh
Web
Kết quả 1 đến 6 của 6
 1. #1
  Ngày tham gia
  Aug 2014
  Tuổi
  55
  Bài viết
  735
  Cám ơn (Đã nhận)
  939


  RÈN LUYỆN KỸ NĂNG SỬ DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY – SCHWARZ
  ------------------
  Định lý: $\forall a,b,c,x,y,z \in \mathbb{R}$ ta luôn có:
  1) ${\left( {ax + by} \right)^2} \le \left( {{a^2} + {b^2}} \right)\left( {{x^2} + {y^2}} \right)$
  2) ${\left( {ax + by + cz} \right)^2} \le \left( {{a^2} + {b^2} + {c^2}} \right)\left( {{x^2} + {y^2} + {z^2}} \right)$

  Hệ quả: $\forall a,b,c \in {\mathbb{R}^ + }$ ta luôn có: $\frac{{{x^2}}}{a} + \frac{{{y^2}}}{b} + \frac{{{z^2}}}{c} \ge \frac{{{{\left( {x + y + z} \right)}^2}}}{{a + b + c}}$

  BÀI TẬP

  Bài 1: $\forall a,b,c \in {\mathbb{R}^ + }$ . Chứng minh rằng: $\frac{{{a^4}}}{{{b^3}\left( {c + 2a} \right)}} + \frac{{{b^4}}}{{{c^3}\left( {a + 2b} \right)}} + \frac{{{c^4}}}{{{a^3}\left( {b + 2c} \right)}} \ge 1$

  Bài 2: $\forall a,b,c \in {\mathbb{R}^ + }$ . Chứng minh rằng: $\frac{{3a}}{{3 + a}} + \frac{{4b}}{{4 + b}} + \frac{{5c}}{{5 + c}} \le \frac{{12\left( {a + b + c} \right)}}{{12 + \left( {a + b + c} \right)}}$

  Bài 3: $\forall a,b,c \in {\mathbb{R}^ + }$ . Chứng minh rằng: $\sqrt {1 + {a^2}} + \sqrt {4 + {b^2}} + \sqrt {9 + {c^2}} \ge \sqrt {36 + {{\left( {a + b + c} \right)}^2}} $

  Bài 4: $\forall a,b,c \in {\mathbb{R}^ + }$ . Chứng minh rằng: $\sqrt {5{a^2} + {b^2} + ab} + \sqrt {5{b^2} + {c^2} + bc} + \sqrt {5{c^2} + {a^2} + ca} \ge \sqrt 7 \left( {a + b + c} \right)$

  Bài 5: $\forall a,b \in {\mathbb{R}^ + }$ và $a + 2b = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $Q = \sqrt {1 + {a^2}} + 2\sqrt {1 + {b^2}} $.

 2. Cám ơn kalezim16, hbtoanag, Success Nguyễn, khotam, Tinpee PT, xuanthienict đã cám ơn bài viết này
 3. #2
  Moderator
  Ngày tham gia
  Sep 2014
  Đến từ
  Long Kiến, An Giang
  Bài viết
  35
  Cám ơn (Đã nhận)
  46
  Trích dẫn Gửi bởi chihao Xem bài viết
  Bài 1: $\forall a,b,c \in {\mathbb{R}^ + }$ . Chứng minh rằng: $\frac{{{a^4}}}{{{b^3}\left( {c + 2a} \right)}} + \frac{{{b^4}}}{{{c^3}\left( {a + 2b} \right)}} + \frac{{{c^4}}}{{{a^3}\left( {b + 2c} \right)}} \ge 1$
  Xét đại diện $\frac{{{a}^{4}}}{{{b}^{3}}(c+2a)}=\frac{27{{a}^{4 }}}{{{(3b)}^{3}}(c+2a)}\ge {{4}^{4}}.27{{\left( \frac{a}{2a+9b+c} \right)}^{4}}$.

  Khi đó

  $P\ge {{4}^{4}}.27\left[ {{\left( \frac{a}{2a+9b+c} \right)}^{4}}+{{\left( \frac{b}{2b+9c+a} \right)}^{4}}+{{\left( \frac{c}{2c+9a+b} \right)}^{4}} \right]$

  $\ge {{4}^{4}}.9{{\left[ {{\left( \frac{a}{2a+9b+c} \right)}^{2}}+{{\left( \frac{b}{2b+9c+a} \right)}^{2}}+{{\left( \frac{c}{2c+9a+b} \right)}^{2}} \right]}^{2}}$

  $\ge {{4}^{4}}{{\left[ \frac{a}{2a+9b+c}+\frac{b}{2b+9c+a}+\frac{c}{2c+9a +b} \right]}^{4}}$

  $\ge {{4}^{4}}{{\left[ \frac{{{(a+b+c)}^{2}}}{2({{a}^{2}}+{{b}^{2}}+{{c}^ {2}})+10(ab+bc+ca)} \right]}^{4}}\ge {{4}^{4}}{{\left[ \frac{{{(a+b+c)}^{2}}}{4{{(a+b+c)}^{2}}} \right]}^{4}}=1$.

  Trích dẫn Gửi bởi chihao Xem bài viết
  Bài 4: $\forall a,b,c \in {\mathbb{R}^ + }$ . Chứng minh rằng: $\sqrt {5{a^2} + {b^2} + ab} + \sqrt {5{b^2} + {c^2} + bc} + \sqrt {5{c^2} + {a^2} + ca} \ge \sqrt 7 \left( {a + b + c} \right)$
  Xét đại diện

  $\sqrt{5{{a}^{2}}+{{b}^{2}}+ab}=\sqrt{\frac{8{{a}^ {2}}+({{a}^{2}}+{{b}^{2}})+{{(a+b)}^{2}}}{2}}$

  $\ge \sqrt{\frac{8{{a}^{2}}+\frac{3{{(a+b)}^{2}}}{2}}{2 }}=\sqrt{\frac{4{{(2a)}^{2}}+3{{(a+b)}^{2}}}{4}} \ge \frac{8a+3(a+b)}{2\sqrt{7}}=\frac{11b+3b}{2\sqrt{7 }}$.

  Do đó $VT\ge \frac{14(a+b+c)}{2\sqrt{7}}=\sqrt{7}(a+b+c)$.
  Sửa lần cuối bởi hbtoanag; 20/10/14 lúc 04:09 PM.

 4. Cám ơn chihao, lequangnhat20, khotam, cuong18041998 đã cám ơn bài viết này
 5. #3
  Thành Viên Tích Cực Pho Rum's Avatar
  Ngày tham gia
  Aug 2014
  Đến từ
  Miền cát trắng
  Tuổi
  19
  Bài viết
  75
  Cám ơn (Đã nhận)
  64
  Trích dẫn Gửi bởi chihao Xem bài viết
  Bài 3: $\forall a,b,c \in {\mathbb{R}^ + }$ . Chứng minh rằng: $\sqrt {1 + {a^2}} + \sqrt {4 + {b^2}} + \sqrt {9 + {c^2}} \ge \sqrt {36 + {{\left( {a + b + c} \right)}^2}} $
  Sử dụng BDT sau: (BDT Min-cốp-xki )

  $\sqrt{a^2+b^2} + \sqrt{c^2+d^2} + \sqrt{e^2+f^2}$ $\ge$ $\sqrt{(a+c+e)^2 + (b+d+f)^2}$

  Có ngay đpcm .

  Trích dẫn Gửi bởi chihao Xem bài viết
  Bài 5: $\forall a,b \in {\mathbb{R}^ + }$ và $a + 2b = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $Q = \sqrt {1 + {a^2}} + 2\sqrt {1 + {b^2}} $.
  Áp dụng BĐT phụ: $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ $\ge$ $\sqrt{a+b}$

  Và BDT: $\sqrt{2.(a^2+4b^2)}$ $\ge$ $1=a+2b$

 6. #4
  Thành Viên Chính Thức
  Ngày tham gia
  Aug 2014
  Tuổi
  21
  Bài viết
  28
  Cám ơn (Đã nhận)
  29
  Trích dẫn Gửi bởi chihao Xem bài viết
  RÈN LUYỆN KỸ NĂNG SỬ DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY – SCHWARZ
  ------------------
  Định lý: $\forall a,b,c,x,y,z \in \mathbb{R}$ ta luôn có:
  1) ${\left( {ax + by} \right)^2} \le \left( {{a^2} + {b^2}} \right)\left( {{x^2} + {y^2}} \right)$
  2) ${\left( {ax + by + cz} \right)^2} \le \left( {{a^2} + {b^2} + {c^2}} \right)\left( {{x^2} + {y^2} + {z^2}} \right)$

  Hệ quả: $\forall a,b,c \in {\mathbb{R}^ + }$ ta luôn có: $\frac{{{x^2}}}{a} + \frac{{{y^2}}}{b} + \frac{{{z^2}}}{c} \ge \frac{{{{\left( {x + y + z} \right)}^2}}}{{a + b + c}}$

  BÀI TẬP

  Bài 1: $\forall a,b,c \in {\mathbb{R}^ + }$ . Chứng minh rằng: $\frac{{{a^4}}}{{{b^3}\left( {c + 2a} \right)}} + \frac{{{b^4}}}{{{c^3}\left( {a + 2b} \right)}} + \frac{{{c^4}}}{{{a^3}\left( {b + 2c} \right)}} \ge 1$
  $\frac{{{a^4}}}{{{b^3}\left( {c + 2a} \right)}} + \frac{{{b^4}}}{{{c^3}\left( {a + 2b} \right)}} + \frac{{{c^4}}}{{{a^3}\left( {b + 2c} \right)}}=$
  \[\begin{align}
  & \frac{{{a}^{4}}}{{{b}^{3}}\left( c+2a \right)}+\frac{{{b}^{4}}}{{{c}^{3}}\left( a+2b \right)}+\frac{{{c}^{4}}}{{{a}^{3}}\left( b+2c \right)}=\frac{{{\left( \frac{{{a}^{2}}}{b} \right)}^{2}}}{bc+2ab}+\frac{{{\left( \frac{{{b}^{2}}}{c} \right)}^{2}}}{ac+2bc}+\frac{{{\left( \frac{{{c}^{2}}}{a} \right)}^{2}}}{ab+2ac} \\
  & \ge \frac{{{\left( \frac{{{a}^{2}}}{b}+\frac{{{b}^{2}}}{c}+\frac{{{c} ^{2}}}{a} \right)}^{2}}}{3\left( ab+bc+ca \right)}\ge \frac{{{\left( a+b+c \right)}^{2}}}{3(ab+bc+ca)}\ge 1 \\
  \end{align}\]

 7. Cám ơn leminhansp, xuanthienict đã cám ơn bài viết này
 8. #5
  Moderator Success Nguyễn's Avatar
  Ngày tham gia
  Sep 2014
  Đến từ
  Hưng Nguyên, Nghệ An
  Tuổi
  21
  Bài viết
  177
  Cám ơn (Đã nhận)
  225
  Bài 2:
  $\frac{3a}{3+a}-3+\frac{4b}{4+b}-4+\frac{5c}{5+c}-5\leq \frac{12\left ( a+b+c \right )}{12+a+b+c}-12$
  $\Leftrightarrow \frac{9}{3+a}+\frac{16}{4+b}+\frac{25}{5+c}\geq \frac{144}{12+a+b+c}$
  Ta có: $ \frac{9}{3+a}+\frac{16}{4+b}+\frac{25}{5+c}\geq \frac{\left ( 3+4+5 \right )^{2}}{3+4+5+a+b+c}=\frac{144}{12+a+b+c}$ (dpcm)

 9. Cám ơn chihao, khotam đã cám ơn bài viết này
 10. #6
  Thành Viên Chính Thức
  Ngày tham gia
  Aug 2014
  Tuổi
  21
  Bài viết
  28
  Cám ơn (Đã nhận)
  29
  Trích dẫn Gửi bởi chihao Xem bài viết
  RÈN LUYỆN KỸ NĂNG SỬ DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY – SCHWARZ
  ------------------
  Định lý: $\forall a,b,c,x,y,z \in \mathbb{R}$ ta luôn có:
  1) ${\left( {ax + by} \right)^2} \le \left( {{a^2} + {b^2}} \right)\left( {{x^2} + {y^2}} \right)$
  2) ${\left( {ax + by + cz} \right)^2} \le \left( {{a^2} + {b^2} + {c^2}} \right)\left( {{x^2} + {y^2} + {z^2}} \right)$

  Hệ quả: $\forall a,b,c \in {\mathbb{R}^ + }$ ta luôn có: $\frac{{{x^2}}}{a} + \frac{{{y^2}}}{b} + \frac{{{z^2}}}{c} \ge \frac{{{{\left( {x + y + z} \right)}^2}}}{{a + b + c}}$


  Bài 3: $\forall a,b,c \in {\mathbb{R}^ + }$ . Chứng minh rằng: $\sqrt {1 + {a^2}} + \sqrt {4 + {b^2}} + \sqrt {9 + {c^2}} \ge \sqrt {36 + {{\left( {a + b + c} \right)}^2}} $

  .
  Bình phương 2 vế ta được :
  $1+a^2+4+b^2+9+c^2+2\sqrt{(1+a^2)(4+b^2)}+2\sqrt{( 1+a^2)(4+b^2)}+2\sqrt{(1+a^2)(4+b^2)}\geq 36+a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca$
  $\Leftrightarrow \sqrt{(1+a^2)(4+b^2)}+\sqrt{(4+b^2)(9+c^2)}+\sqrt{ (9+c^2)(1+a^2)}\geq 11+ab+bc+ca$
  Áp dụng BDT Cauchy- shwarz ta có $\sqrt{(1+a^2)(4+b^2)}\geq 2+ab$
  $ \sqrt{(4+b^2)(9+c^2)}\geq 6+bc$
  $\sqrt{(9+c^2)(1+a^2)}\geq 3+ca$
  Cộng vế theo vế ta có điều phải chứng minh

 11. Cám ơn chihao, xuanthienict đã cám ơn bài viết này
 

 

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Tag của Chủ đề này