Cho tam giác ABC với trọng tâm $G\left(\dfrac{11}{3},\dfrac{7}{3} \right)$ và bán kính đường tròn ngoại tiếp là $R=\sqrt{10}$. Cho chân đường cao hạ từ A và B là H(4,4) và K(3,1). Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC