Cho tam giác ABC nội tiếp đg tròn (C) có tâm I và M là điểm trên cung BC ( ko chứa đỉnh A) gọi H là trục tâm tam giác ABC và E,F lần lượt là điểm dối xứng của M qua các đg thẳng AB,AC CMR: 3 điểm E,H,F thẳng hàng