Giải bài toán sau :
Một thầy giáo có 12 cuốn sách. Trong đó có 5 cuốn văn học, 4 cuốn âm nhạc, 3 hội hoạ. ông lấy ra 6 cuốn và đem tặng cho 6 hs sao cho sau khi tặng sách xong mỗi thể loại còn ít nhất 1 cuốn. Tính số cách