Cho các số thực không âm a,b,c thỏa mãn a+b+c=3.Chứng minh bất đẳng thức sau :
$(2+ab^{2})^{2}(2+bc^{2})^{3}(2+ca^{2})^{2}\leq 3456$
(TRẦN QUỐC ANH )