Tìm tất cả các hàm $f:\left [ 1;+\infty \right )\rightarrow \left [ 1;+\infty \right )$ thỏa mãn
$\left\{\begin{matrix}
i,f\left ( x \right )\leq 2\left ( 1+x \right ),\forall x\in \left [ 1;+\infty \right )\\
ii,xf\left ( x+1 \right )=f^{2}\left ( x \right )-1,\forall x\in \left [ 1;+\infty \right )
\end{matrix}\right.$