Cho lục giác lồi ABCDEF có các cặp cạnh đối song song. Gọi $R_{A};R_{C};R_{E}$ lần lượt là bán kính các đường tròn ngoại tiếp tam giác $FAB;BCD;DEF$ và $p$ là chu vi của lục giác đã cho. Chứng minh rằng:
$R_{A}+R_{C}+R_{E}\geq \frac{p}{2}$