cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC,AN là phân giác trong của tam giác ABC.Đường thẳng d1 vuông góc với AN tại N,cắt AB,AM lần lượt tại P,Q. Đường thẳng d2 vuông góc với đường thẳng AB tại P, cắt AN tại I. Chứng minh IQ vuông góc với BC
Giúp mình/chị/em với