Cho tam giác đều ABC và điểm M trong tam giác. Từ M kẻ các đường thẳng song song với BC, CA, AB cắt AB,BC,AC lần lượt tại N, P, Q. Xác định vị trí điểm M để tam giác NPQ là tam giác đều.