Có bao nhiêu số tự nhiên có $2013$ chữ số mà số các chữ số $0$ xuất hiện là chẵn

P/S : Lâu rồi mới tham gia lại box thấy vui quá ................. vui khó tả