Bài 1 : Một cái khay tròn đựng bánh kẹo ngày Tết có 6 ngăn hình quạt màu khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách trình bày 6 loại kẹo vào 6 ngăn đó ?

Bài 2 Bốn người đàn ông, hai người đàn bà và 1 đứa trẻ được xếp ngồi vào 7 chiếc ghế đặt quanh một bàn tròn. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp ? (Mọi người chỉ giúp cách chứng minh công thức hộ mình, xin cảm ơn)